free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 1썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2019-01-03 議고쉶닔 990

 

 

 

뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 1썡 봽濡쒓렇옩 븞궡 


 

1쉶李 (1/17 紐) '솴湲덈뤌吏 臾대뱶벑 겢옒뒪'

湲고빐뀈 솴湲덈뤌吏씈 留욎씠

뒪듃留 븘듃 臾대뱶벑 留뚮뱾湲.

 

 


 

2쉶李 (1/23 닔) '移 땲뱾 釉뚮줈移 겢옒뒪'

移 땲뱾濡 留뚮뱶뒗

굹留뚯쓽 씠땲뀥 釉뚮줈移

 


 

 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 臾명솕 씠踰ㅽ듃 븞궡
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 2019 떊뀈 봽濡쒕え뀡, 깉빐뿏 遺옄 뤌吏