free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 7썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2018-06-26 議고쉶닔 1456

 

 

 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 7썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
 

1쉶李 (7/12 紐) '뒪移몃뵒븘紐⑥뒪 븸옄 留뚮뱾湲 겢옒뒪'

泥쒖뿰 젣뒿湲 뒪移몃뵒븘紐⑥뒪 씠겮瑜 씠슜빐
媛먯꽦쟻씤 씤뀒由ъ뼱 냼뭹쓣 留뚮뱾뼱蹂댁꽭슂. 

2쉶李 (7/19, 7/20 紐,湲) 'sweat life with lululemon'

슂媛 李(tea)瑜 넻빐 紐멸낵 留덉쓬쓣 梨숆꺼蹂댁꽭슂.

 

 
 

 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 7썡 臾명솕 씠踰ㅽ듃 븞궡
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 젣24쉶 꽭젅땲떚 遺떚겕 븘듃럹뒪떚踰