free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 5썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2018-04-24 議고쉶닔 1429

 

 

 뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 5썡 봽濡쒓렇옩 븞궡

 

1쉶李 (5/3 紐) '媛젙쓽 떖 꽑臾 룷옣 겢옒뒪'

뼱踰꾩씠궇 궗옉븯뒗 遺紐⑤떂猿 궡 넀쑝濡
吏곸젒 룷옣븳 꽑臾쇰줈 留덉쓬쓣 쟾븯꽭슂.


 

2쉶李 (5/23 닔) '吏湲 궡 뵾遺 씠濡 愿쒖갖쓣源? (with 븘踰ㅻ뒓)'

諛⑹떖븯怨 엳뜕 뵾遺 긽깭 吏꾨떒怨
뵾遺怨 쟾臾몄쓽뿉 냼寃ъ쓣 넻빐 넄猷⑥뀡쓣 李얠븘蹂댁옄.

 
 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐 臾명솕 겢옒뒪 PAR-T, 媛젙쓽 궇 꽑臾 룷옣 겢옒뒪
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 젣22쉶 꽭젅땲떚 遺떚겕 븘듃럹뒪떚踰