free_board_view
젣 紐 뙆瑜대굹뒪紐 PAR-T 11썡 봽濡쒓렇옩 븞궡
옉꽦옄 愿由ъ옄 벑濡앹씪 2019-10-25 議고쉶닔 774

 

 

 

뙆瑜대굹뒪紐곌낵 븿猿섑븯뒗 궡 궣쓽 媛먯꽦 뀒씪뵾


PAR-T(뙆떚), 11썡 봽濡쒓렇옩 븞궡


 


 

  

1쉶李(11/11 썡) '鍮쇰뭡濡쒕뜲씠 荑좏궧 겢옒뒪'

吏곸젒 留뚮뱺 솕怨쇱옄 鍮쇰뭡濡쒕

궗옉븯뒗 궗엺뿉寃 꽑臾쇳븯꽭슂.


 


 

2쉶李(11/22 湲) '뙘븘듃 룄옄湲 怨듭삁'

븣濡앸떖濡 븯굹肉먯씤

굹留뚯쓽 癒멸렇옍쓣 뵒옄씤빐蹂댁꽭슂.

 


 

 

 

씠쟾湲/떎쓬湲
떎쓬湲 뙆瑜대굹뒪紐 臾명솕 겢옒뒪 PAR-T, 鍮쇰뭡濡쒕뜲씠 荑좏궧 겢옒뒪
씠쟾湲 뙆瑜대굹뒪紐 젣39쉶 꽭젅땲떚 遺떚겕 븘듃럹뒪떚踰